Voor wie

De minor staat open voor alle studenten die een kwalificatie willen verwerven op het gebied van arbeid en organisatie. Het is met name gericht op studenten die zich, vanuit hun toekomstig beroepsperspectief of vanuit persoonlijke belangstelling, willen verdiepen in de verschillende aspecten van het thema arbeid en organisatie. De minor sluit afhankelijk van de bacheloropleiding aan op de Masterprogramma’s in Social policy in urban areas en in Comparative Labour and Organisation Studies (COLOS).

De ingangseis is minimaal een propedeusediploma en een equivalent van enkele ondersteunende bachelormodules. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen gediplomeerde HBO-studenten toegang krijgen. Iedere student moet een plan met de invulling van de minor ter goedkeuring voorleggen aan de onderwijscoördinator van het AIAS. Het programma van de minor staat onder toezicht van de stuurgroep van het AIAS bestaande uit de deelnemende hoogleraren. Daarnaast is er een examencommissie die dagelijkse besluiten neemt en de werkstukken in de interdisciplinaire module beoordeelt.

De minor bestaat uit 30 of 60 EC, verdeeld over een of twee studiejaren. De kleine variant (30 ECTS) bestaat uit een verplichte module Arbeid, organisatie en beleid, de module Arbeidsverhoudingen en een kleine scriptie (10 ECTS). De grote variant (60 ECTS) bestaat uit de kleine variant aangevuld met vakken op het terrein van arbeidsrecht, arbeidseconomie en A&O-psychologie. Ook wordt een grote (20 ECTS) in plaats van kleine scriptie (10 ECTS) geschreven. In verband met ingangseisen en roostering van vakken is het aan te raden ten minste drie maanden voor de daadwerkelijke aanvang van de minor een planning te maken. Binnen de minor Arbeid bestaat de mogelijkheid te kiezen en te combineren. De gemaakte keuzes worden vastgelegd.

 
| More